2019-11-23

Stop smog daje się we znaki nie tylko w Polsce

Sprzeciwiamy się tolerowaniu wszelkich form nienawiści i agresji słownej, bo za słowami idą czyny, czego uczy nas historia. Z taką ilością urządzeń Katowice wysuną się do czołówki najlepiej wyposażonych pod tym względem miast. A Pszczyna to miasto mojego dzieciństwa. Program rządu jest pilotażowy, a z ekspertyz wynika, że to kropla w morzu potrzeb. Stop smog daje się we znaki nie tylko w Polsce. Mamy więc dwa poważne problemy - smog i ubóstwo energetyczne. Program pokazuje codzienną pracę patroli policyjnych w różnych miastach Polski. W Lublinie gości ekipa telewizyjna realizująca najstarszy w Polsce program pokazujący pracę policji. Będziemy chcieli w dalszym ciągu program kontynuować. Program to pilotaż, a kwota w stosunku do potrzeb niewielka. Zimą w aż 70 procentach smog jest wynikiem spalania słabej jakości węgla w piecach domowych. Wszyscy zadeklarowali wspólne działania przeciw bankowemu bezprawiu. Smog może wywołać bóle głowy, jak również intensyfikować reakcje alergiczne lub astmę. Rząd zapowiedział przeznaczenie 180 milionów złotych na pilotażowy program termomodernizacji domów jednorodzinnych, który na razie obejmie pojedyncze gminy w Małopolsce i na Śląsku. Jednak zamiast stopu kompozycji w postaci cyny w połączeniu z cynkiem za pomocą miedzi. Dlaczego rząd proponuje teraz nowy program związany z termomodernizacją, a więc ociepleniem budynków? Smog zabija ponad 3 mln ludzi rocznie na całym świecie. Smog w Polsce to poważny problem, który miał być częściowo zażegnany wymianą kotłów dofinansowywaną przez polski rząd. Rząd chce przeznaczyć 180 mln na pilotażowy program termomodernizacyjny. Pomóc ma także rządowy program termomodernizacji. Niestety w zasobach VOD nie znajduje się serial Stop drogówka. Więcej informacji o programie na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz na stronie STOP SMOG. Związanych z legislacją, z monitorowaniem jak i ostrzeganiem o suszy oraz katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. - W ubiegłym roku przedstawiciele wszystkich tych miast zostali zaproszeni przez marszałka senatu na spotkanie, na którym usłyszeliśmy, że rządowy program dotyczący powietrza jest opracowywany. - Na ten program przeznaczamy ponad 100 mld zł, na wsparcie finansowe i to w wysokości do 90 proc. Zaznaczył, że na program przeznaczono ponad 100 mld zł. To one nauczył się połączyć stopionego miedzi z rudy cynku. Stanowczo sprzeciwiamy się wszechobecnej w przestrzeni publicznej mowie nienawiści, która opanowała już Internet, obecna jest w telewizji i prasie, w debacie politycznej i dialogach Polaków. Internauci rybniccy rozsyłają oskarżycielskie memy, a politycy żwawo krytykują na starcie cały rządowy Stop-Smog. – Smog to wielki problem nie tylko Polski, ale i Europy. Jest to szczególny rodzaj brązu, przy wytwarzaniu których cyna jest zastąpiony cynkiem lub niklem. Zdaniem radnych smog nie zna granic, nie wybiera, i dla wszystkich jest tak samo szkodliwy, uciążliwy i utrudniający normalne życie. Niskiej emisji, która w większości odpowiada za smog w Polsce”.

Zobacz także