Kantory w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska to miasto powstałe w wyniku połączenia dwóch niezależnych miejscowości, jakimi była Ruda oraz Nowy Bytom. Miasto leżące w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego może poszczycić się swym statusem punktu o dużym potencjalne inwestycyjnym. To głównie z tego powodu w miejscowej gospodarce nie brak jest przedsiębiorców zza granicy. Kiedyś gospodarka…